Profiler i Boje & Ladekjær

Niels Borello Lausen

Det jeg brænder for, er at hjælpe mine kunder til at realisere deres ønsker, drømme og mål!

Som rådgiver har jeg beskæftiget mig med både etablering såvel som afvikling af landbrugsvirksomheder – og alt derimellem, bl.a. investeringer i maskiner, stalde, jord og boliger, forhandling med banker og kreditforeninger om vilkår og rammer, udarbejdelse af virksomhedsstrategier, budgetter og beregninger, deltagelse i gårdråd, og som tovholder i erfagrupper.

Mit fokus er særligt på opgaver indenfor økonomisk optimering, strategi og strategiimplementering samt ledelsessparring med ejerledere.

Siden 2005 har jeg beskæftiget mig med rådgivning af landmænd; dels som driftsøkonom og virksomhedsrådgiver i en landboforening, og dels som rådgiver i et pengeinstitut.

Jeg har undervejs bestridt flere lederposter. Således var jeg før jeg startede i Boje & Ladekjær, en del af direktionsgruppen i Velas med ansvar for afdelingerne kvæg, svin, byggeri og driftsøkonomi.

Jeg er uddannet HD i regnskab og økonomistyring, og forud for det, er jeg jordbrugsteknolog.

Henrik Fugl-Johansen

At ville endnu mere er min motivation – på mine kunders og på egne. Jeg motiveres af, at være med til at udvikle landbrugsvirksomhederne og i dette at være den tætte sparringspartner, som bidrager til at finde potentialerne og sikre deres indfrielse.

Igennem min karriere inden for landbrugsrådgivningen, først i Centrovice på Fyn og sidenhen i VKST på Sjælland, har jeg opnået bred erfaring indenfor rådgivning af større og mellemstore landbrug på det økonomiske og strategiske felt.

Jeg er oprindeligt uddannet landmand og jordbrugsteknolog med økonomi som speciale. Sidenhen har jeg taget HD i regnskab og økonomistyring, ligesom rådgiveruddannelsen Strategi og Forretningsudvikling har sat sig tydelige spor i min tilgang til rådgivning og sparring.

Jacob Olesen

Jeg er oprindeligt uddannet landmand og har arbejdet en årrække som driftsleder i det primære landbrug.

I 2008 var det tid til brancheskifte ind i den finansielle sektor, hvor jeg i fem år har beskæftiget mig med kreditvurdering og finansiering af danske landbrugsvirksomheder. Forud for skiftet uddannede jeg mig til finansøkonom, samt gennemførte undervejs HD-R og HD-O.

Efter den finansielle sektor, valgte jeg at søge nye udfordringer i rådgivningsbranchen. Først som virksomhedsrådgiver og efterfølgende som afdelingsleder for Regnskab & Økonomi i SLF med det overordnede ledelsesansvar for afdelingens 60 medarbejdere.

I dette efterår 2018 er muligheden for at blive en del af en virksomhed, som hylder udvikling i alt hvad den arbejder med, opstået. Så pr. 1. november 2018 er jeg partner i Boje & Ladekjær ApS.

Mine spidskompetencer: Strategisk og organisatorisk sparring og processer, finansiel og økonomisk rådgivning og bestyrelsesarbejde.

Rasmus Lind Pedersen

At være wingman for mine kunder og derved i fællesskab sikre udvikling er det jeg brænder for. Via værktøjer, netværk og engagement finder jeg motivation i at afdække og være med til at opfylde kundernes drømme. Rejsen dertil skal være inspirerende, givende og sjov.

Gennem min tid i rådgivningsbranchen, gårdråd og bestyrelsesposter har jeg opnået stor erfaring inden for økonomisk rådgivning, forandringsledelse og strategiarbejde. Facilitering af netværksgrupper, der sikrer faglighed, involvering og læring har min naturlige interesse, således at værdien af netværket bliver størst muligt.

I min rolle som afdelingsleder har jeg især haft fokus på at skabe og indgå i succesfulde teams. Med plads og rum til idéudveksling giver vi sammen udviklingen fart.

Jeg er uddannet landmand og efterfølgende cand.oecon.agro med speciale i handelsstrategier for råvarer. Sideløbende med mit arbejde i rådgivningsbranchen har jeg gennemført rådgiveruddannelse og lederprogrammet Stifinder.

Lars Boje

Jeg har siden 2001 været beskæftiget som henholdsvis revisor, virksomhedsøkonom og chefrådgiver i landets største rådgivningsvirksomhed inden for landbruget, og har herigennem opbygget en solid erfaring og et solidt netværk inden for branchen. Jeg har igennem mange år ydet rådgivning og undervist i skatteforhold og selskabskonstruktioner målrettet landbruget. I 2015 blev jeg selvstændig rådgiver og var i 2017 medstifter af Boje & Ladekjær.

Jeg er oprindeligt uddannet landmand, landbrugstekniker, og har desuden en Juridisk Mastergrad med speciale i skat fra Copenhagen Business School.

Jeg bor selv på et mindre landbrug vest for Aarhus. Herudover driver jeg mindre udlejningsforretning bestående af ca. 20 bolig og erhvervslejemål, ligesom jeg deltager som almindelig medlem og formand i en række bestyrelser i ejerledede virksomheder.

Kim Ladekjær

Interessen for ledelse, organisation, økonomi og træning af færdigheder blev grundlagt tilbage i min studietid i København. Her var jeg i 3 år fodboldtræner for et seniorhold og uddannede mig sideløbende i DBU. Udover at bidrage til dygtiggørelsen af spillerne, trænede jeg ubevidst også det, der er blev min fremtid indenfor erhvervslivet: at sætte et mål, at have en mission og en plan, at lede en gruppe af dedikerede mennesker og bidrage til, at vi i fællesskab kom hen til målet, samtidig med at vi dygtiggør os.

I 1993 blev jeg blev cand.agro og har siden da beskæftiget mig i rådgivningsbranchen, den finansielle verden og i produktions- og detailverdenen med fokus på det økonomiske, strategiske og ledelsesmæssige område.

Udover min formelle uddannelse er der altid en uddannelse eller udviklingsopgave i gang. Nye virksomheder er opstartet, uddannelser gennemført og særligt har uddannelserne som Stifinder, Vækstdriver, Innovationsledelse, DiSC og HBDI certificeringer sat sig aftryk i min tilgang til opgaverne.

Med base i erfaring fra mange forskellige direktions- og ledelsespositioner udfører jeg opgaver i spændet fra træning, udvikling, til praktisk udførsel af ledelses- og direktionsopgaver. Formen varierer og bestemmes af det aktuelle behov. Nogle relationer er bygget op omkring fælles arbejdsdage, projektopgaver, andre en blanding af telefon, netværksmøder osv.

“Vores profiler er erfarne, engagerede og passionerede i deres indsats for indfrielsen af potentialet i din virksomhed”